شرایط استفاده از خدمات

 

۱. اعمال و پذیرش شرایط

پذیرش شرایط

استفاده شما از سرویس ها ، نرم افزارها و محصولات سایت و ایمناتک (به صورت کلی “خدمات” از این پس) تابع شرایط و ضوابط مندرج در این سند و همچنین خط مشی رازداری و سایر قوانین و خط مشی های سایت است، که ایمناتک ممکن است گاه به گاه منتشر کند. این سند و سایر قوانین و خط مشی های سایت در مجموع به عنوان “شرایط” شناخته می شوند. با دسترسی به سایت یا استفاده از خدمات ، شما موافقت می کنید که شرایط را بپذیرید و از آن پیروی کنید. لطفاً اگرشرایطی را قبول ندارید، با ارتباط مستقیم با ایمناتک نظرات خود را اعلام فرمایید.

  • توافقنامه به روزرسانی شرایط

شما تأیید می کنید و موافقت می کنید که ایمناتک ممکن است هر زمان که بخواهد با ارسال مطالب اصلاح شده و دوباره تأیید شده در سایت ، هرگونه شرایط را اصلاح کند. با ادامه استفاده از خدمات یا سایت ، شما موافقت می کنید که شرایط اصلاح شده برای شما اعمال می شود.

  • شرایط زبان انگلیسی

اگر ایمناتک ترجمه ای از زبان انگلیسی از شرایط را ارسال کرده و یا ارائه داده است ، شما موافقت می کنید که این ترجمه فقط برای راحتی ارائه شده است و نسخه رسمی و دوطرفهزبان استفاده شما از خدمات یا سایت را حاکم خواهد کرد.

  • قانون قابل اجرا

با مراجعه به سایت ایمناتک ، شما موافقت می کنید که قوانین روابط عمومی ، بدون در نظر گرفتن اصول تضاد قوانین ، این شرایط استفاده را کنترل می کند و هرگونه اختلاف و مشاجره ای که ممکن است بین شما و ایمناتک بوجود بیاید باشد. ایمناتک همیشه با این قانون مطابقت دارد ، و ما به کاربران یادآوری می کنیم که همین کار را انجام دهند. از آنجا که مشتریان واردکننده وظیفه دارند تمام قوانین و مقررات موجود در کشور را رعایت کنند. لطفا برای اطلاعات بیشتر به خط مشی قوانین حقوقی شرکت ایمناتک مراجعه کنید.

 

۲. کاربران و حساب عمومی

 • استفاده از توافق نامه

به عنوان شرط دسترسی و استفاده شما از سایت یا خدمات ، شما موافقت می کنید که هنگام استفاده از سایت یا خدمات ، کلیه قوانین و مقررات مربوط را رعایت کنید.

 • یک حساب کاربری برای هر مشتری

برای ایمنی و امنیت ، کاربر باید برای دسترسی یا استفاده از برخی خدمات از سایت در سایت ثبت نام کند (به یک کاربر ثبت شده در زیر “عضو” نیز گفته می شود). به جز تأیید ایمناتک ، یک کاربر فقط می تواند یک حساب کاربری عضو را در سایت ثبت کند. اگر ایمناتک دلایلی داشته باشد که کاربر به طور همزمان دو یا چند حساب عضو را ثبت یا کنترل کرده است ، ممکن است حساب کاربر ایمناتک را لغو یا پایان دهد. علاوه بر این ، ایمناتک به هر دلیلی ممکن است درخواست کاربر را برای ثبت نام رد کند.

 • مسئولیت امنیت حساب شخصی خود

مجموعه شناسه عضو و رمز عبور منحصر به فرد برای یک حساب کاربری است. هر عضو فقط مسئولیت حفظ محرمانه بودن و امنیت شناسه عضو و رمز عبور شما و کلیه فعالیتهایی است که در حساب شما رخ می دهد. هیچ عضو نمی تواند استفاده از حساب عضو ، شناسه یا رمز عبور شخص دیگری را در خارج از نهاد تجاری خود عضو به اشتراک بگذارد ، اختصاص دهد یا اجازه دهد. عضو موافقت می کند اگر شما از هرگونه استفاده غیرمجاز از رمز عبور یا حساب خود یا هرگونه نقض امنیتی دیگر در حساب خود مطلع شدید ، بلافاصله به ایمناتک اطلاع دهید.

 • داده های دقیق را تهیه کنید

مطابق آیین نامه گمرک، مشتریان باید داده های معتبر و دقیق ارائه دهند. کلیه نامهای گیرنده ، آدرس و نام پرداخت کنندگان باید معتبر باشند. در برخی از کشورها گیرنده ممکن است برای پاک کردن بسته یا جهت تأیید پرداخت ، شناسنامه یا گذرنامه خود را ارائه کند. مشتریان صرفاً مسئولیت صحت اطلاعاتی را که به ایمناتک ارائه می دهند ، مسئولیت پذیر هستند. اگر هرگونه اطلاعات نادرست باشد و از حمل و نقل یا تحویل یا ترخیص کالا جلوگیری کند ، ایمناتک مسئولیتی نخواهد داشت و در چنین مواردی جبران خسارت نمی کند.

 • توافق نامه فعالیت های حساب

عضو موافقت می کند که کلیه فعالیت هایی که تحت حساب شماانجام می شوند (از جمله بدون محدودیت ، ارسال اطلاعات مربوط به شرکت یا محصول ، کلیک روی پذیرش هرگونه موافقت نامه یا قوانین اضافی ، اشتراک و یا پرداخت هرگونه خدمات ، ارسال ایمیل با استفاده از حساب ایمیل یا ارسال پیامک ) به نظر می رسد که توسط عضو مجاز شده است.

 

۳. مسئولیت های ما

 • هر عضو نماینده ، ضمانت می کند و موافقت می کند که از قدرت و اختیار کامل برای پذیرش شرایط در این توافق برخوردار هستند.
 • عضو باید به عنوان بخشی از مراحل ثبت نام در سایت برای یک حساب کاربری عضو ، اطلاعات یا مطالبی را درباره نهاد شما ارائه دهد. هر عضو نماینده ، ضمانت می کند و موافقت می کند که (الف) چنین اطلاعات و مطالبی چه در طی مراحل ثبت نام و چه بعد از آن در طول ادامه استفاده از سایت یا خدمات از سایت ، صحیح ، دقیق ، جاری و کامل است ، و (ب)اطلاعات شما را حفظ خواهد کرد. و بی درنگ کلیه اطلاعات و مطالب را بموقع اصلاح کنید تا صحتجریان و کامل بودن آن را حفظ کنید.
 • پس از عضویت ، شما اجازه می دهید که ایمناتک اطلاعات شما را ذخیره و استفاده از اطلاعات خود مطابق با خط مشی رازداری حفظ نماید.
 • هر عضو نماینده ، ضمانت و موافقت می کند که هرگونه محتوای کاربر که ارسالیا نمایش می دهد ، هیچ یک از حق چاپ ، حق ثبت اختراع ، مارک تجاری ، نام تجاری ، اسرار تجاری یا سایر حقوق شخصی یا اختصاصی حقوق شخص ثالث را نقض نمی کند.
 • هر عضو علاوه بر این ، تضمینو موافقت می کند که محتوای کاربری که شما ارسال می کنید ، ارسال یا نمایش می دهد:
    • الف) درست ، دقیق ، کامل و قانونمند باشد.

     ب) نادرست ، گمراه کننده و فریبنده نباشد.

     ج) حاوی اطلاعات ناسازگار ، افترا ، تهدیدآمیز یا آزار دهنده ، مستهجن ، اعتراض آمیز ، توهین آمیز ، جنسی صریح یا مضر برای خردسالان نیست.

     د) حاوی اطلاعات تبعیض آمیز نیست و بر اساس نژاد ، جنس ، مذهب ، ملیت ، ناتوانی ، گرایش جنسی یا سن باعث تبعیض می شود.

     ه) هیچ پیوندی به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هر وب سایت دیگری که شامل محتواهایی باشد که می توانند شرایط را نقض کنند ، ندارد.

 • هر عضو دیگری ، ضمانت و موافقت می کند که شما باید:
    • الف) فعالیتهای خود را در سایت مطابق با قوانین و مقررات مربوط اجرا کنید.

     ب) فعالیت های خود را مطابق با شرایط و هرگونه موافقتنامه اضافی قابل اجرا ادامه دهید.

     ج) از خدمات یا سایت برای جعل هر شخص یا نهاد استفاده نکنید.

     د) شخصی و نهاد را مورد جعل هویت قرار ندهید ، خود یا وابستگی خود را با هر شخص یا موجودیت اشتباه بیان نکنید.

     ه) درگیر اسپم یا فیشینگ نباشید.

     و) درگیر هیچ فعالیت غیرقانونی دیگری نباشید (از جمله بدون محدودیت فعالیتهایی که موجب جرم محسوب می شود ، مسئولیت مدنی و غیره را به وجود می آورد) یا فعالیتهای غیرقانونی را تشویق یا فعالیت نکنید.

     ج) شامل تلاش برای کپی ، تکثیر ، بهره برداری یا موارد غیرقانونی دایرکتوری های اختصاصی ، پایگاه های داده و لیست های مختلف ایمناتک نیست.

     ح) دربرگیرنده ویروس های رایانه ای یا سایر دستگاهها و کدهای مخرب نیست که باعث آسیب رساندن ، مداخله در ، رهگیری یا سلب مالکیت هرگونه نرم افزار یا سیستم سخت افزاری ، داده یا اطلاعات شخصی شود.

     م) شامل هیچ طرحی برای تضعیف صداقت داده ها ، سیستم ها یا شبکه های استفاده شده توسط ایمناتک و / یا هر کاربر سایت یا دسترسی غیرمجاز به چنین داده ها ، سیستم ها یا شبکه ها نمی شوید.

     ص) درگیر هیچ فعالیتی نشوید که در غیر این صورت مسئولیت ایمناتک یا وابستگان ما را ایجاد کند.

 • عضو ممکن است از خدمات و پیام رسانی به حساب کاربری عضو استفاده نکند تا در فعالیتهایی که یکسان یا مشابه تجارت الکترونیکی ایمناتک هستند ، شرکت کند.
 • عضو موافقت می کند که کلیه اطلاعات ، مواد و مصوبات لازم را ارائه دهد ، و ارائه کلیه کمکها و همکاریهای لازم برای ارائه خدمات ایمناتک ، ارزیابی اینکه آیا عضو شرایط را نقض کرده است و یا رسیدگی به هرگونه شکایتی علیه عضو. اگر عدم انجام اعضاء منجر به تأخیر یا تعلیق یا خاتمه ارائه هرگونه خدمات شود ، ایمناتک موظف به تمدید مدت خدمات مربوطه نیست و مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از چنین تأخیر ، را بر عهده نخواهد گرفت.
 • عضو اذعان می کند و موافقت می کند که ایمناتک موظف بهنظارت بر فعالیت هرگونه ویرایش ، ویرایش بر محتوای هر پیام یا مطالب یا اطلاعاتی نیست که از طریق خدمات یا سایت به دست آمده یا در دسترس باشد. ایمناتکتأیید یا در غیر این صورت محتوای هر گونه اظهار نظر یا مطالب یا اطلاعات دیگری را که توسط هر عضو ساخته شده تأیید نمی کند. هر عضو فقط مسئولیت محتوای ارتباطات خود را بر عهده دارد و ممکن است از نظر قانونی یا مسئول مطالب نظرات خود یا سایر مطالب یا اطلاعات پاسخگو باشد.

Breaches.4 توسط اعضا

 • ایمناتک حق خود را به اختیار ما حفظ می کند برای حذف ، اصلاح یا رد هرگونه محتوای کاربر که شما به سایت ارسال می کنید ، پست یا نمایش می دهید که به نظر ما منطقی غیرقانونی است ، قوانین را نقض می کند ، می تواند موضوع ایمناتک یا وابستگان ما باشد به مسئولیت ، یا در نظر ایمناتک نامناسب است.
 • اگر هرکدام از اعضاء هر یک از قوانین را نقض کند یا اگر ایمناتک دارای دلایل معقول و منطقی است که معتقد است هر عضوی از این قوانین را نقض می کند ، ایمناتک حق دارد مجازات را علیه عضو اعمال کند ، یا حساب عضو را به حالت تعلیق درآورد یا خاتمه دهد. یا اشتراک هرگونه خدمات بدون هیچگونه مسئولیتی در مورد عضو. ایمناتک همچنین حق دارد هرگونه استفاده فعلی یا آینده از هر سرویس دیگری را که ممکن است توسط ایمناتک ارائه شود ، محدود ، رد و ممنوع کند. مجازاتهایی که ایمناتک ممکن است اعمال کند شامل موارد دیگری از جمله هشدار دادن به حذف لیست کالاها یا محتوای کاربر دیگری است که عضو ارسال ، ارسال یا نمایش داده است و اعمال محدودیت در تعداد لیست کالاهایی که عضو ممکن است ارسال یا نمایش دهد ، یا اعمال محدودیت در استفاده عضو از هرگونه ویژگی یا کارکردهای هر سرویس برای دوره ای مانند ایمناتک ممکن است به صلاحدید ما مناسب باشد.
 • بدون محدود كردن عمومي مفاد شروط ، يك عضو در هر يك از شرايط زير مورد نقض قوانين قرار مي گيرد:

الف) ایمناتک دلایل معقولی دارد که گمان کند چنین عضو از کارت اعتباری سرقت شده یا سایر اطلاعات غلط یا گمراه کننده در هرگونه معامله با طرف مقابل استفاده کرده است.

ب) ایمناتک دلایل منطقی دارد كه گمان می كند هرگونه اطلاعات ارائه شده توسط عضو ، جاری یا كامل نیست یا غیر واقعی ، نادرست یا گمراه کننده است.

ج) ایمناتک معتقد است كه اقدامات عضو ممكن است باعث خسارت مالی یا مسئولیت قانونی ایمناتک یا وابستگان ما یا هر كاربر دیگری شود.

 • اگر یک عضو در حال نقض شرایط است ، ایمناتک همچنین حق دارد سوابق این نقض را در سایت منتشر کند. اگر چنین نقض درگیر مشکوک بودن یا فعالیتهای غیرقانونی یا تقلب آمیز باشد ، ایمناتک همچنین حق دارد سوابق ما را به افشای سوابق مربوط به این تخلف بپردازد. چنین شرکت های وابسته به ایمناتک ممکن است محدودیت در استفاده ، تعلیق یا خاتمه استفاده کاربر از کلیه یا بخشی از خدمات ارائه شده توسط این سازمان های وابسته به عضو را تحمیل کرده ، اقداماتدیگری را انجام دهند و سوابق مربوط به نقض عضو را از قوانین در وب سایت منتشر کنند، توسط چنین وابستگان ایمناتک اداره می شود.

 

۵. فورس تایم

تحت هیچ شرایطی ایمناتک مسئولیتی در قبال هرگونه تأخیر یا خرابی و یا مختل شدن مطالب یا خدمات ارائه شده از طریق سایت که نتیجه آن مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال طبیعت ، نیروها یا علل خارج از کنترل معقول ما باشد ، از جمله بدون محدودیت ، خرابی اینترنت ، خرابی های رایانه ای ، ارتباطات از راه دور و یا تجهیزات دیگر ، خرابی برق ، اعتصاب ، اختلافات کارگری ، شورش ، آشفتگی های مدنی ، کمبود نیروی کار یا مواد ، آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، انفجار، جنگ ، اقدامات دولت ، دستورات دادگاه ها یا دادگاه های داخلی یا خارجی یا عدم اجرای اشخاص ثالث ندارد.

 

۶. نمایش

 • پذیرش سفارش

لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است سفارشات خاصی وجود داشته باشد که قادر به قبول آنها نیستیم و باید آن را لغو کنیم. ایمناتک حق این اختیار را دارد که به هر دلیل هرگونه سفارش را لغو کند. شرایطی که تمام تلاش خود را برای اطمینان از صحت توضیحات محصول ، مشخصات و قیمت گذاری انجام می دهد ممکن است مواقعی رخ دهد که خطاها رخ می دهد. در صورت بروز چنین وضعیتی ، ایمناتک نمی تواند سفارش شما را بپذیرد. در صورت بروز خطا با توضیحات کامل و پیشنهاد صحیح با شما تماس می گیرید. اطلاعات به عنوان یک دعوت نامه و نه به عنوان یک پیشنهاد تایید شده برای فروش نمایش داده می شود. با توجه به محبوبیت و یا محدودیت های عرضه برخی از محصولات ما ، ایمناتک ممکن است تعداد محصولات موجود برای خرید را محدود کند. ایمناتک این حق را برای شما حفظ می کند که مقادیر موجود برای خرید را در هر زمان تغییر دهید ، حتی پس از اینکه سفارش دهید. همچنین ممکن است قبل از پذیرش هرگونه سفارش ، به تأیید یا اطلاعات اضافی نیاز داشته باشیم. اگر همه یا هر بخشی از سفارش شما لغو شود یا اینکه اطلاعات بیشتری برای پذیرش سفارش شما لازم است ، با شما تماس خواهیم گرفت.

 • لغو سفارش

مشتریان می توانند سفارش خود را در هر زمان قبل از حمل و نقل لغو کنند، اگر می خواهید سفارش خود را لغو کنید ، با مرکز پشتیبانی ما تماس بگیرید. اما ، به محض ارسال سفارش ، سفارش را نمی توان لغو کرد ، تغییر داد و یا بازپرداخت شد. پس از دریافت بسته ، خط مشی گارانتی و بازده ما عملی می شود.

 • مسئولیت سفارش

هر دو طرف موافق هستند که ، پس از اعزام سفارش ، حمل و نقل تنها مسئولیت شرکت لجستیک شخص ثالث است. در این مرحله ، مالکیت کامل محصول (بازدید کنندگان) متعلق به خریدار است. کلیه مسئولیت ها و خطرات مربوط به هنگام حمل و نقل بر عهده خریدار خواهد بود اگر در قرارداد ذکر شده باشد تویل در بندر کشور تامین کننده.

 

۷. تحویل کالا

 • زمان حمل و نقل که در ایمناتک نمایش داده می شود به زمان تخمین زده شده برای بسته ها برای شماره قبض و‌پیگیری دردست شما اشاره دارد. از آنجا که تحویل واقعی سفارش شما می تواند به محض ثبت تحت تأثیر بسیاری از وقایع فراتر از کنترل ایمناتک باشد ، پیشنهاد می کنیم اگر مشتریان یک رویداد یا رویدادی ویژه داشته باشند که مایل باشند از کالای خود مانند تولیدات استفاده کنند سفارش می دهند، موارد خود را به خوبی از قبل با ایمناتک هماهنگ کنند تا بهترین خدمات داده شود. با این حال ما برای اطمینان از یک تجربه خرید عالی با شما همکاری خواهیم کرد.
 • برای تحویل شفاف با آرامش خاطر ، ما اکیداً توصیه می کنیم که ایمناتک خدمات بیمه ای را در هنگام حمل و نقل را بعهده می‌گیرد. در صورتی که بسته شما دارای مشکل حمل و نقل باشد ، ایمناتک بسته جایگزینی را به صورت رایگان برای شما ارسال می کند. اگر کالای شما در انبار موجود نباشد ، ما گزینه بازپرداخت را به شما پیشنهاد می دهیم. هر سفارش که فاقد بیمه حمل و نقل باشد ، مسئولیت خریدارنخواهد بود و ایمناتک در طول حمل و نقل مسئولیت کامل بسته خود را به عهده می گیرد مگر در صورتی که حمل و نقل توسط مشتری صورت پذیرد.
 • ایمناتک اطلاعات را از طریق آگهی های موجود در سایت و از طریق خبرنامه ها به مشتریان ارائه می دهد ، که جزئیات تأخیر در ارسال به دلیل اوج فصلی را ارائه می دهد و مشتریان را ترغیب می کند که از قبل سفارش دهند. بنابراین اگر مشتری سفارش خود را به موقع برای فصل اوج دریافت نکند ، نمی توانیم مسئولیت پذیر باشیم.
 • ممکن است مواردی وجود داشته باشد که ایمناتک سفارش شما را تأیید کند اما متعاقبانمی تواند محصول سفارش داده شده را تأمین کند. در صورتی که نتوانیم محصولی را که شما به موقع سفارش داده اید تهیه کنیم ، ایمناتک با مشتریان تماس گرفته و پیشنهاد می دهد سفارش را لغو کرده و هزینه خرید را به طور کامل بازپرداخت کنید.
 • ما سعی می کنیم روند تحویل را به ساده ترین شکل ممکن انجام دهیم و می توانیم سفارش شما را به خانه یا محل کارتان ارسال کنیم. آدرس جعبه های PO به جز حمل و نقل توسط تحویل اکسپرس پذیرفته می شود. محموله های اکسپرس از این نوع فقط می توانند به آدرسهای فیزیکی تحویل داده شوند.
 • بار ارسال و تحویل در روزهای کاری از دوشنبه تا جمعه محاسبه می شود. در مورد تعطیلات مهم مانند کریسمس و سال نو قمری چینی و نوروز ایرانی، لطفاً زمان تحویل اضافی را مدنظر داشته باشید. در این مواقع خاص ما اعلامیه هایی را ارائه می دهیم تا تأخیرهای احتمالی را منعکس کنند.
 • مشتری مسئول ارائه آدرس های حمل و نقل کامل و دقیق است. ایمناتک پس از ارسال بسته ، نمی تواند در آدرس حمل و نقل شما تغییراتی ایجاد کند ، و ایمناتک برای بسته های از دست رفته به دلیل آدرس های ناقص یا نادرست مسئولیتی ندارد.
 • کلیه سفارشات گزارش شده به عنوان “تحویل” توسط شرکت های حمل و نقل تحویل در نظر گرفته شده است. در این مورد ایمناتک را نمی توان مسئول عدم تحویل دانست اگر شرکت حمل و نقل توسط تیم ایمناتک مشخص نشده باشد.
 • اگر تحویل به هر دلیلی از کار بیفتد و آدرس ارسالی به مشتری همان آدرس ارسالی باشد ، ایمناتک در صورت برگشت بسته می تواند مسئولیت پذیر باشد.
 • آنچه مشتری سفارش می دهد آنچه را که می فرستیم یکسان است. در صورت سفارش نادرست و متفاوت، ما می توانیم مسئولیت آن را پذیرا باشیم.

   

  ۸. درباره مالیات گمرکی

  هنگام خرید کالاها یا خدمات وارداتی ، ممکن است مجبور شوید مالیاتی بپردازید که طبق قانون کشور تنظیم شده است. ایمناتک هیچ مسئولیتی در قبال هر نوع هزینه گمرکی یا مالیات قابل استفاده بر روی کالاهای خریداری شده از ایمناتک ندارد. از آنجا که نرخ حمل و نقل تخمین زده می شود ، ارزیابی دقیق مالیات به سیاست مالیات محلی بستگی دارد. اگر سؤالی در این زمینه دارید ، می توانید به ایمناتک ایمیل بزنید. در صورت عدم پذیرش خریدار از بسته بندی به دلیل عوارض واردات یا مالیات ، خریدار مسئولیت تمام هزینه های مربوط به فرآیند را بر عهده می گیرد.

   

  ۹. تبادل و بازده

  اگر محصول (های) خود را دریافت کردید و راضی نیستید که ممکن است موارد را در مدت ۳ روز کاری گزارش دهید. اگر کالای دریافتی با کالای نمونه و مورد توافق مطابقت نداشته است، شرکت ایمناتک‌ موظف به برگشت مبالغ دریافتی به همان‌حساب ثبت شده مشتری هنگام‌خرید میباشد. در هنگام برگشت ، کالاها باید در بسته بندی اصلی خود باشند ، کلیه جعبه های اصلی باید دست نخورده باشند و به همراه کلیه مواد بسته بندی ، دفترچه راهنما ، کارتهای ضمانت خالی ، به علاوه کلیه لوازم و اسناد ارائه شده توسط سازنده قرار گیرد. پس از دریافت کالا شرکت ایمناتک ظرف ۴۸ ساعت در صورت تایید ۱۰۰٪ مبلغ را عودت می‌دهد.

    • هنگامی که می خواهید محصولات را برگردانید مشتری ابتدا می بایست با ما تماس بگیرید. از این رو تأیید شده است که شرایط بازگشت را برآورده می کنید و با توجه به آدرس و روش برگشت صحیح ، می توانید محصول را در صورت لزوم برای ما ارسال کنید تا بازپرداخت را تمام کند. در صورتی که مشتری آن را بدون هماهنگی برگشت دهد ، کلیه هزینه ها و عواقب آن توسط مشتری تحمل می شود.
    • هزینه حمل و نقل برگشتی توسط ایمناتک پرداخت می شود. به طور کلی ما قادر به بازپرداخت هزینه های پستی شما هستم.
    • هر کالایی که معیوب نباشد و نقص دارد در مدت زمانی که گفته شد قابل استرداد است. کالاهایی که توسط مشتری دستکاری شده اند جایگزین نمی شوند بلکه با هزینه شخصی مشتری بازگردانده می شوند.
    • به طور پیش فرض ، مبلغ بازپرداخت نمی تواند از مبلغ سفارش اصلی پرداخت شده به ایمناتک تجاوز کند. ایمناتک مسئولیتی در قبال آن ندارد و از هیچ گونه هزینه بانکی یا اتهامات ارزی که ممکن است رخ دهد آگاهی ندارد. این هزینه ها توسط بانک صادر کننده پردازش می شود و توسط ایمناتک بازپرداخت نمی شود.
    • ایمناتک و یا فروشنده مطابق با ضمانت مطابق ضوابط ارائه شده عمل می كنند وقتی و فقط هنگامی كه خسارت در ارتباط با محصولات معتبر و تأیید شده تولید باشد. ایمناتک و یا فروشنده مسئولیتی در قبال هر گونه خسارت ناشی از استفاده نادرست مشتریان ، سهل انگاری شخصی و دلایل دیگری که به نقص محصول مربوط می شود ، نخواهد داشت.
    • اگر بسته به دلایل شخصی مشتری برگردانده شود ،ایمناتک بازپرداخت را برای مشتری ارائه نمی دهیم.

   

  ۱۰. قابل بازگشت نیست

  محصولات استفاده-دست دوم یا تاریخ مصرف گذشته فقط برای تعمیر قابل بازگشت است. بازپرداخت یا جایگزینی انجام نمی شود.

   

  ۱۱. کالاهای نادرست / آسیب دیده

  ما مطمینا تلاش می کنیم تا از دریافت سفارش خود در شرایط عالی اطمینان حاصل کنیم. اگر کالاهای سفارش داده شده را دریافت نکردید ،و یا در صورت آسیب رسیدن به محصول یا معیوب بودن، لطفا سریعاً با ما تماس بگیرید.

   

  ۱۲. قیمت محصول

  قیمت ها و در دسترس بودن موارد بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. در صورتی که بسته شما از نظر گمرک محلی مورد بررسی قرار گیرد ، قیمتها در بخش گمرک ارایه میگردد که یکی از آنها شامل V.A.T ، مالیات و عوارض واردات نمی شوند. پرداخت این موارد بر عهده خریدار است. و روش دیگر که بصورت تحویل در درب میباشد که کلیه قیمتها در زمان فاکتور محاسبه میگردد.

   

  ۱۳. توضیحات محصول

  در حالی که ما با حسن نیت سعی می کنیم تا حد ممکن دقیق باشیم ، ما تضمین نمی کنیم توضیحات محصول یا سایر مطالب دقیق ، کامل ، قابل اعتماد یا بدون خطا باشد. هر از گاهی ممکن است اطلاعاتی درباره ایمناتک وجود داشته باشد که حاوی خطاهای تایپوگرافی ، نادرستی یا حذف مواردی است که ممکن است مربوط به توضیحات محصول ، قیمت گذاری و در دسترس بودن باشد. ما حق داریم که هرگونه خطا ، نادرستی یا حذف را اصلاح کرده و در هر زمان و بدون تغییر اطلاعات یا به روز رسانی اطلاعات را حفظ کنیم.

   

  ۱۴. اعلامیه حریم خصوصی

  توجه: اشتراک خبرنامه در صفحه ثبت نام به طور پیش فرض بررسی می شود. ایمناتک به حریم خصوصی مشتری احترام می گذارد. لطفاً در مورد خط مشی رازداری ما را از اینجا بخوانید: www.imnatec.com

   

  ۱۵. شرایط استفاده

          • حق چاپ

  کلیه مطالب موجود در سایت مانند متن ، گرافیک ، آرم ، دکمه ، آیکون ها ، تصاویر ، کلیپ های صوتی ، بارگیری های دیجیتال و نرم افزارها ، متعلق به ایمناتک هستند و توسط قوانین داخلی و بین المللی حق چاپ محافظت می شوند.

          • مجوز و دسترسی به سایت

  ایمناتک یک مجوز محدود برای دسترسی و استفاده شخصی از این سایت به شما اعطا می کند. این مجوز شامل: شکل استفاده تجاری از این سایت یا مطالب آن ، هرگونه جمع آوری و استفاده از هر محصول ، هرگونه جمع آوری و استفاده از توضیحات لیست قیمت محصولات یا قیمت ها ، هر نوع استفاده مشتق از این سایت یا مطالب آن ، هرگونه بارگیری یا کپی کردن اطلاعات حساب به نفع یک تاجر دیگر یا هرگونه استفاده از داده کاوی ، روبات یا جمع آوری داده های مشابه و ابزارهای استخراج نمیشود. این سایت ممکن است بدون رضایت کتبی از ایمناتک برای تکثیر ، تکثیر ، کپی ، کپی ، فروش ، فروش مجدد یا در غیر این صورت مورد بهره برداری قرار نگیرد.

          • مکاتبات بازاریابی ایمناتک

  پس از ثبت نام اولیه ، مشتریان با معاملات ویژه ، کوپن و تبلیغات به لیست پستی ما اضافه می شوند. این اجازه می دهد تا مشتریان ما از تخفیف های منحصر به فرد استفاده کنند. همه مشتریان می توانند در هر زمان با کلیک کردن روی پیوند موجود در پاورقی ایمیل ، اشتراک خود را از ایمیل های بازاریابی انتخاب کنند.

          • نقض مالکیت معنوی

  ما به مالکیت معنوی (“IP”) اهمیت زیادی می دهیم و تلاش می کنیم از فروش محصولات نقض IP در سایت خود جلوگیری کنیم. اگر فکر می کنید که حقوق IP شما یا حقوق IP شخص ثالث توسط محصولات موجود در سایت ما نقض می شود ، لطفا فوراً به ما اطلاع دهید. ما تحقیقات داخلی را در مورد محصولات متهم به نقض انجام خواهیم داد و تمام اقدامات لازم را برای محافظت از مشتریان ، فروشندگان و دارندگان حق IP را انجام خواهیم داد.

    •