مالکیت معنوی

در صورت بروز هرگونه نگرانی یا شکایت در مورد نقض احتمالی حقوق مالکیت معنوی ، لطفاً یک ایمیل به آدرس service@imnatec.com ارسال کنید ، با مشخصات آن ، حقوق مشخص شده برای نقض محصول (های) متهم را شناسایی کنید.